BEZPE, s.r.o.

Streďanská 1763/22

955 01 Topoľčany

 

IČO: 47 639 628

DIČ: 2024002398

IČ DPH: SK2024002398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vo vložke číslo 36731/N

 

Bankové spojenie:

VÚB Banka, a. s.

č.ú.: 32 3917 6351/0200

 

Mobil: 0918 793 811

E-mail: meloun@tophunt.sk

 

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

 

Prevádzková doba:

Pondelok až Piatok od 8.00 do 16.30 hod

 

Zodpovedný vedúci: Ing. Jiří Meloun

 

Armyshop a poľovníctvo - TOPHUNT 

Pavlovova 4299/1B - bývalá lekáreň pri nemocnici

955 01 Topoľčany

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P.O. BOX 49A

950 50  Nitra 1

tel.:037/ 7720 001

e-mail: nr@soi.sk