Dozimeter na meranie ionizačného žiarenia

7303

Nový produkt

Určenie: V spolupráci s vyhodnocovacím zariadením VDD-80 slúži na meranie akumu-lovaných dávok gama a neutrónového žiarenia. 


Viac detailov

Tento produkt už nie je dostupný

2,99 € s DPH

Detaily

Technické údaje:
Dozimeter kumuluje dávky žiarenia gama a tepelných neutrónov nezávisle na ich časovom a kvantitatívnom rozložení. Umožňuje ľubovoľne opakované vyhodnocovanie bez zmeny zaznamenaného údaja. 
S dovolenou chybou je možné dozimeter vyhodnocovať po jednej hodine od ožiarenia. Údaj akumulovanej dávky si dozimeter uchová najmenej jeden rok. Ožiarený dozimeter sa v poľných podmienkach neregeneruje; pri prekročení celkovej dávky 1500 cGy sa vymieňa za nový.


Rozsah merania dávky – 5 až 1500 cGy,


Rozmery dozimetra – 44 x 25 x 15 mm,


Hmotnosť dozimetra – 19 g.


Poznámka: DD-80 zelenej farby slúžia pre účely metrológie (kalibráciu), DD-80 červený je kontrolný dozimeter – štandard pre kontrolu prístroja VDD-80.